Francuski

Wyrażanie opinii po francusku

Wyrażanie opinii to prawdopodbnie jedna z pierwszych rzeczy jakiej wszyscy uczą się na lekacjach, jednak warto rozszerzyć trochę słownictwo, żeby nasze wypowiedzi nie ograniczały się tylko do jednego je pense. 

  1. à mon avis – moim zdaniem  To jeden z popularniejszych sposobów wyrażenie naszej opinii. Warto zaznaczyć, że zaimek osobowy odmienia się:

   à mon avis – moim zdaniem
à ton avis – twoim zdaniem
à son avis – jej/jego zdaniem
à notre avis – naszym zdaniem
à votre avis – waszym zdaniem
à leur avis – ich zdaniem

à mon avis, c’est mieux de commencer à manger

2. Je pense/crois/trouve que – uważam, że, myślę, że. to również całkowicie neutralny sposób na wyrażenie opinii, przekonania itp.

Je pense qu’il est venu

Je crois que c’est vrai

3. Selon moi/lui/elle, D’après moi/lui/elle – według mnie Przy tych dóch wyrażeniach warto zaznaczyć, że mogą one mieć wydźwięk lekko pretensjonalny, nie są tak neutralne jak dwa pierwsze.

Selon moi, c’est un point très important.

La nourriture là-bas est vraiment délicieuse, d’après moi.

4. J’imagine que – wydaje mi się, że; zakładam, że; myślę, że

Alors j’imagine que je sais pourquoi il m’a appelée

 J’imagine que tu sais quoi faire

5. Il me semble que – wydaje mi się, że; wygląda na to, że

Il me semble que tu ne comprends toujours pas

Il me semble que vous avez certaines opinions

Teraz czas kilka sposobów na to jak opowiadać o ogólnych przekonaniach, opiniach. Ogólna zasada jest bardzo prosta i do stworzenia dowolnego zdania uogólniającego, wystarczy użyć zaimka 3 osoby liczby pojedynczej “ON“. Jako przykład: mówi się: on dit, uważa się: on pense etc. Czasami jednak warto urozmaicić wypowiedź, dlatego tutaj kilka przykładów:

  1. Il paraît que – wydaje się, że; z tego co wiadomo

Il paraît que c’est difficile

Il parait que le garçon est très gentil

     2. Il est vrai que – to prawda, że

il est vrai que la cuisine arabique est piquante

     3. Comme chacun sait – jak wszyscy wiemy, jak wiadomo

Comme chacun sait, Krzyżacy est un film réalisé par Andrzej Wajda.

4. On sait bien que – wszyscy dobrze wiemy, wiemy, że; jak wiadomo

On sait bien que c’est impossible.

On sait bien que c’est banal.

A dla tych, którzy chcą więcej mała ściąga:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s